یک وجب دل

دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار

رنگ عشق

                    (١) عشق رنگ نداشت                      - برای من شاید!-           زلال بودمثل هوا، که جرعه جرعه، بنوشی اش!           مثل...           اصلاً چرا مثال؟!آب ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 41 بازدید

نماز باران

همچو بارانبی آنکه بخواهندت،                           مهربانی بباران مرثیه های ناشکری شان را هم هیچ بگذار                                             و بگذر   من روزی را می بینم که ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 64 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
5 پست
رهبری
1 پست
چفیه
1 پست
افطاری
1 پست
ترجمه
1 پست
سوریه
1 پست