یک وجب دل

دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار

جشن عاطفه ها؛ جای خالی عدالت

                      (1)فقط یک بسته‌ی مداد رنگی-حتی شش تایی‌اش-همسیاه و سفیدی نقاشی‌های او را                             رنگ می‌زندهمهمه‌ی آخرت تو را                      (2) عاطفه هاهر ... ادامه مطلب
/ 59 نظر / 41 بازدید

انکار معجزه!!

این نوشتار، یک نقد درون گفتمانی است؛ گفتمان حامیان دکتر محمود احمدی نژاد.                                                             *** به همین سادگی که حتی در باورهای ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 105 بازدید

میراث ماندگار

بازیگرها تغییر کرده‌اندلوکیشن‌ها هم،قصه اما، قصه‌ی تازه‌ای نیست؛دیروز، سرنیزه‌ی قزاق‌های رضاخانیامروز، تیزی چاقوی نئونازی های آلمانیدیروز، مسجد گوهرشاد ایرانامروز، دادگاه ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 73 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
5 پست
رهبری
1 پست
چفیه
1 پست
افطاری
1 پست
ترجمه
1 پست
سوریه
1 پست