پست های ارسال شده در مهر سال 1388

جشن عاطفه ها؛ جای خالی عدالت

                      (1)فقط یک بسته‌ی مداد رنگی-حتی شش تایی‌اش-همسیاه و سفیدی نقاشی‌های او را                             رنگ می‌زندهمهمه‌ی آخرت تو را                      (2) عاطفه هاهر ... ادامه مطلب
/ 59 نظر / 41 بازدید