پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

انکار معجزه!!

این نوشتار، یک نقد درون گفتمانی است؛ گفتمان حامیان دکتر محمود احمدی نژاد.                                                             *** به همین سادگی که حتی در باورهای ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 105 بازدید