پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

نماز باران

همچو بارانبی آنکه بخواهندت،                           مهربانی بباران مرثیه های ناشکری شان را هم هیچ بگذار                                             و بگذر   من روزی را می بینم که ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 64 بازدید