یک وجب دل
دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار
نویسنده: کبری آسوپار - پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧

در سال 1979 یاسر عرفات، وارد سازمان ملل شد و در حالی به سخنرانی پرداخت که در یک دست شاخه زیتون و در دست دیگرش اسلحه داشت. می گفت تفنگ نشان دهنده ی صلابت و جنگ ماست و شاخه ی زیتون نشان دهنده صلح.
یکی از متفکران غربی می گوید: وقتی در دست عرفات شاخه ی زیتون را دیدیم، در حالیکه فلسطین در دست اسرائیلی ها بود، فهمیدیم اسلحه اش هم خالی است! لذا هم شاخه ی زیتون را از دستش گرفتیم و هم اسلحه اش را!

یاعلی مدد

کبری آسوپار
" آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما فقط برای خودش، نه دیگران و کسی که فقط برای خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می ترسم" ازکتاب" روی ماه خداوند را ببوس" نوشته ی مصطفی مستور
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :