یک وجب دل
دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار
نویسنده: کبری آسوپار - شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧

"...و إذا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلونَ قَالوا سَلاماً"

بر رسول اعظمش، آیه نفرستاد که روی طاقچه ی روزمرگی هایمان، خاک غفلت بخورد.
به اعتبار همین آیه ی صریحش، گرچه به یقین، خویش را از عباد الرحمن نمی دانم، اما می گویمت:

سلام!

همین و دیگر... هیچ که نه! دنیای دردهای نگفته ام، بماند برای یوم الحساب که خود همیشه صادقش به وعده ای شیرین، امرمان فرمود که:

"...فَاصبروا حَتی یَحکُمَ اللهُ بَینَنَا و هُوَ خَیرُ الحَاکِمین"

 

آیه ی اول : فرقان-۶٣
آیه ی دوم : اعراف-٨٧

یاعلی مدد

کبری آسوپار
" آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما فقط برای خودش، نه دیگران و کسی که فقط برای خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می ترسم" ازکتاب" روی ماه خداوند را ببوس" نوشته ی مصطفی مستور
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :