یک وجب دل
دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار
نویسنده: کبری آسوپار - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱

سیر نمی شوی از من
چون تشنه که از سراب؛
من سال هاست که مرده ام

سراب
نشسته در گنگی خیال تو
می بینی؛
اما نیستم!

سال هاست مرده ام
دل نبند
به تصویر مرده ی دلم
سیر نمی شوی! 

کبری آسوپار
" آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما فقط برای خودش، نه دیگران و کسی که فقط برای خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می ترسم" ازکتاب" روی ماه خداوند را ببوس" نوشته ی مصطفی مستور
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :