یک وجب دل
دلانه نویسی های سیاسی و ادبی کبری آسوپار
نویسنده: کبری آسوپار - چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠

دانه دانه
         برگ ها...
دانه دانه

         اشک ها...
                         زندگی

                             از درخت
                             از دو چشم من
                                    می چکد زمین

پاییز بارونی

** می روی و گریه می آید مرا
     اندکی بنشین که باران بگذرد

کبری آسوپار
" آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما فقط برای خودش، نه دیگران و کسی که فقط برای خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می ترسم" ازکتاب" روی ماه خداوند را ببوس" نوشته ی مصطفی مستور
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :